ห้องสมุด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
Library of Thai Journalist Association

               ห้องสมุดสมาคมนักข่าวฯ จัดเก็บและรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ ชีวประวัติ บุคคลสำคัญในวงการสื่อสารมวลชน , กฏหมาย , หนังสือวันนักข่าว เมื่อคราวที่ยังเป็นสมาคมนักข่าว ถึง ปัจจุบัน , เอกสารเผยแพร่ต่างๆ และหมวดอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือนักศึกษาที่ต้องการความรู้  เกี่ยวกับวงการนิเทศศาสตร์ การผลิตสื่อ คณะครู อาจารย์ ที่ต้องการแหล่งอ้างอิง สามารถหยิบหามาอ่านได้